Mostrar opciones

PUBLICACIONES DE ADICAE > Periodic L´economia dels Consumidors

Periodic L´economia dels Consumidors

L'Economia dels Consumidors, òrgan d'expressió de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya (AICEC-ADICAE), neix al setembre de 2009 al mig de la major crisi econòmica i financera de la història europea i mundial, i que afectava en profunditat particularment els consumidors i usuaris de Catalunya i Espanya. La nostra publicació aspira a recollir íntegrament el sentir i els problemes dels consumidors catalans i a plantejar alternatives i instruments de defensa adequats a una resolució positiva, com ha vingut fent ADICAE, l'organització germana d'AICEC, a tota Espanya a través de l'homònima La Economía de los Consumidores, ara com ara la més prestigiosa per als usuaris de serveis financers a Espanya i Europa.

L'Economia dels Consumidors, òrgan d'expressió de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya (AICEC-ADICAE), neix al setembre de 2009 al mig de la major crisi econòmica i financera de la història europea i mundial, i que afectava en profunditat particularment els consumidors i usuaris de Catalunya i Espanya. La nostra publicació aspira a recollir íntegrament el sentir i els problemes dels consumidors catalans i a plantejar alternatives i instruments de defensa adequats a una resolució positiva, com ha vingut fent ADICAE, l'organització germana d'AICEC, a tota Espanya a través de l'homònima La Economía de los Consumidores, ara com ara la més prestigiosa per als usuaris de serveis financers a Espanya i Europa.

Mitjançant aquests enllaços s'accedeix als continguts de les publicacions d'ADICAE. Els articles que contenen informació més especialitzada, elaborats sota el criteri de formar el consumidor perquè aquest sigui més crític i estigui més ben informat, requereixen subscripció. Et convidem a inscriure a les publicacions L'Economia dels consumidors i Usuaris per rebre al teu domicili i tenir accés a la millor informació, de la manera més completa.